DURUŞMAM .NET

VİZYONUMUZ

Avukatların ve avukatlık mesleğinin geleceğe yönelik beklenti ve özlemlerinin, gelecekte bugünden daha iyi olması ve yaşayacakları geleceğin koşullarına uygun olarak yetişmelerinin ve o şekilde mesleklerini yapmalarının şartlarını hazırlamaya katkı için, çözülemeyen meslek sorunlarının çözülmesi, meslektaşların ulaşamadıkları sosyal ve ekonomik imkanlara ulaşmalarına imkan sağlayan, büyüme ve gelişmenin önündeki engellerin kaldırılmasını hedefleyen demokratik çoğulculuk anlayışı içinde, evrensel değerlere sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, laik, çağdaş bir yapısıyla hizmet edebilme yoludur.

VİZYONUMUZ