DURUŞMAM .NET

DURUŞMAM NEDİR?

Duruşmam.Net bir avukatın işlerini kolaylaştırmak, bilgi paylaşımını hızlandırmak, doğru ve kaliteli bilgiye daha rahat ulaşmak için avukat, mühendis ve danışmanların bir araya gelerek inşa ettiği bir projedir. 2020 yılında hizmete açılan Duruşmam.Net hayat boyu gelişim ve hayat boyu öğrenme prensibini temel almıştır. 

 

Duruşmam.Net Avukatların başka şehirlere giderek veya aynı şehirde uzun yolculuklar yaparak gerçekleştirdiği dosya fotokopisi, duruşma, haciz veya kalem işleri gibi birçok işi kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Türkiye’nin her bölgesinden size duyulabilecek yardım ihtiyaçlarına cevap verebilir bu sayede ek gelir sağlayabilirsiniz.

DURUŞMAM NEDİR?

Duruşmam.net, Türkiye genelindeki avukatların şehir dışındaki duruşma, haciz veya kalem işlerini vekil tayin edebileceği bir meslektaşının yardımı ile yürütebilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur. Sitemize kayıt olarak hem en değerli şeyiniz olan zamandan tasarruf edersiniz, hem de işleriniz aksamamış olur. Yeterli müvekkil portföyünüz oluşana
kadar, diğer meslektaşlarınıza uygun ücreti karşılığı yardımcı olabilir ve bu yolla gelir elde edebilirsiniz.

Sitemize kayıtlı avukatların hangi il veya ilçede mesleklerini icra ettiğini, ilgili veya uzmanı oldukları dalları ve hangi dalda size yardımcı olabileceklerini görebilir, iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Durusmam.net ile Türkiye'nin her il ve ilçesini kapsayacak yardımcı avukat portföyüne sahip olabilirsiniz.

 

Duruşmam.Net işleri kolaylaştırmanın yanında, avukatların gerek duyduğu birçok hazır dilekçe şablonunu ve hesaplama işlemlerini bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca üyelerinin ücretsiz faydalanacağı deşifre hizmeti sunmaktadır. 

 

Hizmetinize sunduğumuz web sitesi, çıkar amacı gütmemekte, iş getirme amacı taşımakta ve var olan işlerinizin meslektaşlarınıza isteğinize bağlı olarak tevdi edilmesi amacı gütmektedir. Yardım isteyeceğiniz veya yardımcı olacağınız avukatı site belirlemez, avukat olarak sizler belirlersiniz. 

NASIL KULLANABİLİRİM?

Sistemi kullanabilmeniz için tek yapmanız gereken şey üye olmak, size gelen işleri takip etmek ve işiniz var ise bir ilan girmektir.

NASIL KULLANABİLİRİM?

AVUKATLIK KANUNU - MADDE 48

"Avukat veya iş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz."

 

Söz konusu kanun maddesinde "komisyonculuk" yasaklanmıştır. Zira madde kapsamında avukata "iş getirmek" kavramından bahsedilmiştir. Durusmam.Net sitesi avukatlara ücret/çıkar karşılığı iş getirmemektedir. Avukatların var olan işlerinin yürütülmesinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Avukatlık Kanununda şehir dışı işlerini hızlandırılmasına engel ve bu konuda meslektaşlarınızdan yardım almanızı önleyecek bir hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki Avukatlık Kanunu md. 56 gereğince "(Ek: 2/5/2001-4667/36 m.) Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletname hükmündedir." denilmektedir.

AVUKATLIK KANUNU - MADDE 171

İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Tevkil Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder. Avukata verilen vekaletnamede başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekaletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takip edilecek bütün dava ve işlerde vekalete ve başkasını tevkil e genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekalet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir.

 

İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte takip ettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Şu kadar ki, bu hüküm, 12nci maddede yazılı bir iş sebebiyle başka bir yerde çalışmak zorunluluğunda olduğu için işi tamamen başkasına devreden avukatlar hakkında uygulanmaz.


Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş ise, avukat bundan dolayı ayrı bir ücret isteyemeyeceği gibi, işi birlikte takip eden avukat da müvekkilden herhangi bir ücret isteyemez. İş tamamen başka bir avukata bırakılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan avukatlar ücret sözleşmesindeki miktarı aşmamak şartıyla, harcadıkları mesaiye karşılık olan ücreti müvekkilden isteyebilirler. Ancak, tevkil eden avukat müvekkilden peşin ücret almışsa, harcadığı mesaiye karşılık olan miktarın fazlasını tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür.