DURUŞMAM .NET

KALİTE POLİTİKAMIZ

Duruşmam.net vizyonu doğrultusunda, alanında uzman ve deneyimli mühendis, avukat, bilirkişi ve danışman kadrosu ile duruşmam.net web sayfası üzerinden verdiği hizmetleri Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak sunar.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Duruşmam.net, kalite standartlarını uygularken;

¾    Üyelerin ihtiyaçlarını, beklentilerini, anlayıp, hızlı-tam-etkin bir hizmet sunarak memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

¾    Özgün hizmet prensibiyle aranılan/güvenilen bir web sayfası olmayı,

¾    Hizmetlerinde, yeni yöntemler arayıp, sürekli iyileştirme felsefesiyle hareket ederek teknolojide liderliğe ulaşmayı ve hukukçular arası paylaşım, destek ve yardımlaşmada diğer muadil sistemler ile rekabet edecek seviyeye gelmeyi,

¾    Üyelerin şartlarına, kanunlara, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak uzman personel, ekipman ve kaynakların etkin kullanımı ile gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmayı,

¾    Çalışanlarının katılımı ile dürüstlük ve güven içerisinde Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen kurallara uygun şekilde sorumluluk üstlenmeyi ve etkin katılım sağlamayı,

¾    Yaratıcı, yenilikçi yaklaşımları destekleyerek, şirket içi/dışı eğitimler yoluyla çalışanlarının kişisel gelişimi için gereken tüm kaynakları kullanıma sunmayı,

¾    Çevreye duyarlı teknoloji üretmeyi, politika edinmiştir.